MAKİNE SEKTÖRÜNDE SADECE BİR MAKİNENİN KENDİSİNİN DİJİTALLEŞMESİ YETERLİ DEĞİLDİR. OTOMASYON İÇİN MAKİNELERİN BİRBİRİYLE İLETİŞİM KURMASI VE BU YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMESİNDE DİJİTAL VERİLER DAHA FAZLA ÖNEM KAZANIRKEN, BU VERİLERİN YÖNETİMİ VE PAYLAŞIMI AMACIYLA YAPILAN ÇALIŞMALARDAN AÇIK PLATFORM İLETİŞİMİ (OPEN PLATFORM COMMUNICATION-OPC) ÖZELLİKLE ÖNE ÇIKIYOR.

Dijitalleşme süreci başladığında akla gelen önemli sorulardan birisi, süreç içinde dijitalleşmenin standartlarını kimin, nasıl oluşturacağıydı? ABD dijitalleşme sürecine (nesnelerin interneti) diğer ülke ve coğrafyalardan çok önceleri başlarken, Avrupa ve Çin’i de ardından sürüklemiş; Avrupa’nın lider ülkesi Almanya ise sürece entegrasyonun sihirli kavramı Endüstri4.0 ile katkı sağlamış ve kavramın içeriğinin oluşması uzun yıllar almıştı. Hatta bu süreç Almanya’da hâlâ devam etmektedir.Makine sektöründe sadece bir makinenin kendisinin dijitalleşmesi yeterli değildir. Özellikle otomasyonun sağlanmasında makinelerin birbiriyle iletişim kurması gereklidir ve bu iletişim yeteneklerinin güçlenmesi için de dijital verilere ihtiyaç duyulur. Bu verilerin yönetimi ve paylaşımı amacıyla yapılan çalışmaların en önemlilerinden biri ise Açık Platform İletişimi (Open Platform Communication-OPC) olarak karşımıza çıkıyor.Cihazlar ve sistemler arası iletişimi sağlamak için standart iletişim protokolleri oluşturarak cihazların birbirleriyle iletişim kurabildikleri bir arayüz sunan OPC’de amaç, veri paylaşımını kolaylaştırarak süreçleri daha verimli hale getirmek ve endüstrideki dijital gelişimi hızlandırmaktır. 1994 yılında kurulan OPC Foundation, 1996 yılında otomasyon sektörünün birlikte çalışabileceği ilk versiyon olan OPC Classic’i yayınlamıştı. İlk sürümdeki sunucu ve istemciler (server ve clientlar), kullanım sıklığından dolayı sadece Windows tabanlı işletim sistemleri ve ağlarını destekliyorlardı. Linux, UNIX, MacOs gibi işletim platformlarının yaygınlaşmasından sonra OPC, 2008yılında tabanını genişletmek için iletişim protokol standartlarını yeniledi ve OPC Classic’ten OPC UA’ya (Open Communication Platform Unified Architecture) geçiş yaptı.COM/DCOM’dan (Windows iletişim teknolojileri) TCP/IP ve internet protokollerine geçiş sayesinde iletişim tamamen platformdan bağımsız hale gelince, cihazlar arası iletişimde platform farkından kaynaklanan problemler de aşıldı ve kullanım alanı daha hızlı şekilde yaygınlaştı. Diğer yandan sistemlerdeki program kullanıcılarını, verileri ve sunucuları birbirine bağlama konusunda da (interoperability) iyileştirmeler yapan OPC platformu günümüzde Siemens, SAP, Microsoft, Honeywell, Yokogawa, Wago gibi küresel otomasyon sektörünün ileri gelenlerinin de arasında bulunduğu 678 üyeye hizmet vermeye devam ediyor.Diğer yandan, veri tipleri veriyi üreten donanım ve işletim sistemlerine göre farklılık gösterirken, OPC UA geliştirdiği iletişim protokolüyle veri formatından bağımsız veri paylaşımını da mümkün kılmasıyla dikkat çekiyor. Bu, platformdaki tüm cihazların ortak bir dilde iletişim kurması anlamına geliyor ve üretim tesislerinde akıllı bir ağ oluşturmak için ortak bir dil gerekliliğini de tam olarak karşılıyor. Böylece alt endüstri grupları, OPC UA gereksinimlerini baz alarak sektör özelindeki uygulamaların yer aldığı kendi tamamlayıcı teknoloji modellerini oluşturup farklı sektörlerde üretilen / var olan verilere ulaşabiliyor; bu yolla sektörler arası bir makine iletişimi sağlayabiliyorlar. Özetle, OPC UA, üretim ortamındaki makineler için sürekli olarak gelişen evrensel bir dil olarak hizmet verirken, başta otomotiv olmak üzere içecek, petrol ve doğal gaz, ambalaj, inşaat gibi alt sektörlerde de yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Veri alışverişi ve işlenmesinde üreticiden bağımsızlık, bilgi modelleme, standardizasyon ve güvenlik konularında geliştirdiği modellerle günümüz ve gelecekte yapılacak Ar-Ge süreçleri için de uygun bir alt yapı sunmaya devam etmektedir.
 

VDMA’NIN GÜNDEMİNDE DEOPC UA VAR

Alman Makine ve Ekipmanlar Birliği VDMA, birkaç yıldır OPC UA faaliyetlerine öncelik verirken, şirketlere rehberlik sağlamaya da devam ediyor. Aynı zamanda VDMA, kendisini OPC UA arayüz standardizasyonunun ağırlık merkezi olarak da görüyor ve küresel üretim dilini geliştirmek için çok sayıda şirketle birlikte çalışıyor. VDMA, uluslararası ortaklarla birlikte sektörler arası uyumlaştırma üzerinde de çalışmalarına devam ederken, VDMA Makine BilgilerininBirlikte Çalışabilirliği Bölüm Başkanı Andreas Faath, “Şirketler tek tip bir veri modeline duyulan ihtiyacın farkına vardılar ve standardın şekillendirilmesinde aktif rol oynama ve OPC UA hakkında ek bilgi oluşturma fırsatını değerlendiriyorlar.” diyor. Kaynak için tıklayın