Yılın ilk ayında turkiye’nin genel ihracatı yuzde 28 oranında duşerken orta anadolu makine ve aksamları ihracatcıları birliğinin ihracatı ise yuzde 18,2 oranında geriledi.Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren...

Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre ise; 2008 yılı Ocak ayında ihracat kayıt rakamı 498 milyon 179 dolar iken, bu rakam 2009 yılı aynı ayında yüzde 18,2 oranında azalarak 407 milyon 399 dolara düştü. Makine sektörü toplamı, 84. faslın tamamı ve 84. fasıl dışı Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birli- ği iştigal alanı itibariyle 2009 yılının ilk ayında önceki yılın eş dönemine kıyasla yüzde 23,6 azalarak 605 milyon 905 bin dolar olarak kaydedildi. Türkiye makine ihracatı mal gruplar bazında incelendiğinde ise; 2008 yılı Ocak ayında, ihracatında en yüksek artı ş gerçekleşen kalemler yüzde 75,1 ile Savunma Sanayi İçin Silah ve Mühimmatlar, yüzde 29,4 ile Reaktörler ve Kazanlar ve yüzde 19,8 Endüstriyel Isıtıcı- lar ve Fırınlar oldu. 2008 yılı Ocak ayı ihracatında en fazla gerileme görülen mal grupları ise; Deri İşleme Makineleri, Motorlar ve Ambalaj Makineleri olarak sıralandı. OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihraca tından aldıkları paylar incelendiğinde ise; 2009 yılı Ocak ayında; yüzde 13,5 pay ile İnşaat ve Madencilikte Kullanı- lan Makineler birinci, yüzde 9,8 pay ile Endüstriyel Klimalar ve Soğutma Makineleri ikinci, yüzde 9,1 pay ile Takım Tezgahları üçüncü sırada yer aldı. Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2009 yılı Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke Almanya, ABD ve İran oldu. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışı yüzde 227 ile Gürcistan’a yönelik gerçekleşirken, anı- lan ülkeye ihracatımız 16,8 milyon dolar olarak kaydedildi.

GELENEKSEL PAZARLARIMIZDA İHRACATIMIZ GERİLİYOR
Türkiye makine ihracatı ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Makine ihracatı mızın bu en önemli pazarına yönelik olan ihracatımızın 2008 yılının Ocak ayına göre 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde gerileme yaşandığı gözleniyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılı- nın ilk ayında 47 milyon 878 bin dolarlı k makine ihracatımız söz konusu iken 2009 yılının ilk ayına gelindiğinde ise yüzde 6 oranında gerileme ile 45 milyon 234 bin dolar düşüş olduğu görülüyor. Geleneksel makine pazarlarımızdan bir diğeri olan ABD’ye yönelik ihracatı mızda da 2008 yılı ve 2009 yılı Ocak ayı karşılaştırması yapıldığında azalış olduğu fark ediliyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının ilk ayında 26 milyon 912 bin dolar ihracat gerçekleştiren makine firmalarımızın 2009 yılının ilk ayına gelindiğinde ise yüzde 4 azalışla 25 milyon 889 bin dolar seviyesine gerilemesi dikkat çekici. Diğer taraftan makine ihracatımızın ilk üç önemli pazarından biri olan İran’da da durum farklı değil. İran’a yönelik makine ihracatımızda 2008 yılı ve 2009 yılı ilk ay karşılaştırması yapıldığı nda yüzde 4 oranında düşüş göstermiş. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak ayında 17 milyon 997 bin dolar makine ihracatımız varken 2009 yılı- nın aynı dönemine gelindiğinde makine ihracatımız 17 milyon 210 bin dolara düşmüş. 2008 yılı ile 2009 yılı Ocak ayı karşılaştı rmasında makine ihracatımızın en fazla olduğu dördüncü pazar olan İtal ya’da ihracatımızın düşüş trendine girdiği ülkeler arasında. Bu ülkeye 2008 yılının ilk ayında 25 milyon 878 bin dolarlık makine ihracatımız söz konusu iken 2009 yılının ilk ayında ise yüzde 34 oranında düşüşle 17 milyon 151 bin dolarlık makine ihracatı yapılmış.

UMUT VEREN PAZARLAR DA YOK DEĞİL
Makine ihracatımızdaki genel düşüşe rağmen bazı ülkelere olan makine ihracatı mız ciddi yükselişlerde göstermiyor değil. İşte Gürcistan bu ülkelerden biri. Gürcistan’a 2008 yılının Ocak ayında 5 milyon 143 bin dolarlık makine ihracatı yapılmışken 2009 yılı- nın aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 227 oranında değer artışı kaydedilerek 16 milyon 834 bin dolar seviyesi yakalanmış durumda. Ayrıca Libya’ya olan makine ihracatı- mız da 2008 ve 2009 yılı Ocak ayı karşı laştırması yapıldığında artış gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının ilk ayında 7 milyon 549 bin dolarlık makine ihracatı gerçekleştirilmişken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 67 oranında değer artışı ile 12 milyon 643 bin dolar seviyesine ulaşılmış. Irak’ta makine ihracatımız söz konusu dönem içerisinde artış gösterdiği bir diğer pazar. Irak’a 2008 yılının Ocak ayında 12 milyon 19 bin dolarlık makine ihracatı varken 2009 yılının Ocak ayında ise yüzde 32 artışla 15 milyon 883 bin dolarlık makine ihracatı yapı lmış.


MAL GRUPLARINA GORE EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ULKELER
2009 yılı Ocak döneminde mal grup- ları bazında en fazla ihracat yapı- lan ülkeler ise, İnşaat ve Madencilik Makinelerinde; Almanya, Libya ve Suudi Arabistan; Endüstriyel Klimalar ve Soğutucularda; İngiltere, Irak ve Fransa, Takım Tezgâhlarında; Almanya, Azerbaycan ve İran, Pompa ve Kompresörlerde; Almanya, İtalya ve ABD, Tarım ve Ormancılık Makinelerinde; ABD, Fas ve Rusya Federasyonu, Gıda İşleme Makinelerinde; Irak, Almanya ve Kazakistan, Vanalarda; Almanya İtalya ve Irak, Tekstil ve Konfeksiyon Makinelerinde; Özbekistan, Hindistan ve Suriye, Hadde ve Döküm Makinelerinde; Mısır, Almanya ve İran, Reaktör ve Kazanlarda; İstanbul Deri Serbest Bölgesi, İngiltere ve Almanya, Türbin ve Turbojetlerde; ABD, Avusturya, İran, Yük Kaldırma, Taşıma ve İstişeme Makinelerinde; Cezayir, Almanya, Suudi Arabistan, Kauçuk, Plastik, Lastik İşleme Makinelerinde; Brezilya, Bursa Serbest Bölgesi, İran, Rulmanlarda; Almanya, Fransa, İtalya, Ambalaj Makinelerinde ise; İtalya, Irak, Rusya Federasyonu olmuş.  

AMBALAJ MAKİNELERİ
Türkiye ambalaj makineleri ihracatı mız 2008 yılının Ocak ayı- na göre 2009’un Ocak ayına gelindiğinde değer bazında yüzde 44,6 oranında gerileme yaşadığı görülüyor. Geçtiğimiz yılın Ocak ayından 8 milyon 926 milyon dolar olan ambalaj makineleri ihracatımız 2009 yı- lının aynı dönemine gelindi- ğinde 4 milyon 948 bin dolar seviyesine gerilemiş. Ülkeler bazında bu mal grubundaki ihracat verileri incelendiğ inde ise İtalya’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak ayında 668 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı yapılmışken 2009’un ilk ayına gelindiğinde ise yüzde 1,3 oranında değer artışı ile bu ülkeye 660 bin dolarlı k ihracat yaptığımız kaydedilmiş. İtalya’nın ardından en fazla ambalaj makineleri ihracatı mız olan ikinci ülke ise Irak. Bu ülkeye 2008 yılının ilk ayında 11 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı varken 2009 yı- lının ilk ayına gelindiğinde ise ciddi bir yükselişle 554 bin dolar seviyesi yakalanmış. Irak’a olan ambalaj makineleri ihra catımızdaki bu yüksek artışın ardından bu mal grubundaki üçüncü en büyük pazarımızın ise Rusya Federasyonu olduğu görülüyor. Rusya Federasyonu’na 2008 yılının Ocak ayında 187 bin dolarlı k mal gönderen ambalaj makineleri ihracatçılarımız 2009 yılının aynı dönemine gelindiğ inde ise yüzde 125,9 oranı nda değer artışı yaratarak 424 bin dolar seviyesine ulaşmı ş durumdalar. Ambalaj makineleri ihracat artış hızı ülkeler bazında değerlendirildiğinde ise Irak’ın ardından Sudan’ı n yüzde 540,3 oranında değer artışı ile en hızlı büyüyen ikinci pazar olduğu görülüyor. Sudan’a 2008 yılının ilk ayında 35 bin dolarlı ambalaj makineleri ihracatı söz konusu iken 2009’un ilk ayına gelindi- ğinde ise 224 bin dolar değerine ulaşıldığı görülüyor. Ambalaj makineleri ihracatımızın en fazla artış gösterdiği üçüncü ülke ise Azerbaycan. Bu ülkeye olan ambalaj makineleri ihracatı mız 2008 yılının Ocak dönemine göre 2009’un ilk ayında değer bazında yüzde 373,6 oranında yükseliş kaydedilmiş. 

Yurdaşen Cihangir
Maripak Muhasebe Sorumlusu 
2009 siparişleri beklediğimizden düşük ama geleceğe dair umudumuz var

Ocak ayı ihracat rakamımız oldukça düşük. 39 bin 293 TL. Siparişlerle çalışıyoruz genellikle o nedenle de ne olacağı çok belli olmuyor. Bu ay düşüş yaşadığımızı söyleyebilirim. Hedefimiz 150 bin TL’lik ihracat rakamına ulaşmaktı. Ancak şimdiden aldığımız siparişleri de değerlendirince 2009’un fena gözükmediğini de söyleyebilirim. İhracatımızı daha çok Rusya, Almanya, İsrail ve ABD gibi ülkelere yapıyoruz. Sipariş eksikliği var. Ayrıca Euro’nun değer kazanması ve bizim de daha çok Euro üzerinden çalı- şıyor olmamız da sipariş düşüşlerindeki nedenlerden bazıları. Krizin etkilerini hissetmek de mümkün. Ambalaj makineleri sektörü olarak 2009 Ocak ayı ihracatı mız 4 milyon 948 bin dolar. Sektörün geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki ihracatı ise 8 milyon 926 bin dolar. Neredeyse yüzde 50’ye varan bir düşüş yaşandı ihracatta  


ENDÜSTRİYEL ISITICILAR VE FIRINLAR
Türkiye makine ihracatımız 2009 yılının ilk ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşı- laştırıldığında düşüş gösterirken bazı makine alt mal grupları nda ihracat artışı yaşanıyor. Bunlardan biride endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımız. 2008 yılın Ocak ayında 15 milyon 353 bin dolar olan endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı mızın 2009 yılının Ocak ayı- na gelindiğinde yüzde 19,8 oranında değer artışı kaydederek 18 milyon 401 bin dolar seviyesini yakaladığı görülüyor. Endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımız ülkeler bazında incelendiğ inde ise en fazla ihracat yaptığımız ülkenin Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2009 yılının ilk ayında 2 milyon 581 bin dolarlı k endüstriyel ısıtıcılar ve fı- rınlar ihracatı gerçekleştirilmiş durumda. Ürdün ise endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımızın Almanya’nı n ardından ikinci büyük pazarı konumunda. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak ayında sadece 78 bin dolarlık endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı yapan firmalarımı 2009 yılının Ocak ayına gelindiğ inde ise değer bazında büyük bir değer artışı yakalayarak 2 milyon 463 bin dolar seviyesine ulaşmış durumdalar. Ürdün’ün ardından ise en fazla endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı İstanbul Deri Serbest Bölgesi’nden gerçekleştirilmiş. İstanbul Deri Serbest Bölgesi’nden 2008 yılının ilk ayından 332 bin dolar endüstriyel ısıtı- cılar ve fırınlar ihracatı söz konusu iken 2009 yılının ilk ayında ise yüzde 420,6 değer artışı ile bu mal grubunda İstanbul Deri Serbest Bölgesi’nden yapı lan ihracatımız 1 milyon 731 bin dolar olarak gerçekleşmiş. Endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımız en hızlı artış gösterdiğ i ilk ülke Ürdün olurken yüzde 932 değer artışı ile Libya’da dikkat çekici bir pazar olarak karşımıza çıkıyor. Libya’ya 2008 yılının Ocak döneminde 72 bin dolarlık endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı- mız varken 2008 yılının Ocak dönemine gelindiğinde ise bu değer 745 bin dolar olmuş. 

Mustafa Alper Yasak
CVS Makine Dış Ticaret Operasyon Müdürü 
Krize rağmen ihracatımızı arttırdık

CVS Makine olarak Demir Çelik sektörüne hizmet veren bir firmayı z. Çelikhaneler ve haddehaneler için ürettiğimiz yedek parçaları n yanı sıra anahtar teslimi çelikhane ve haddehane projelerimiz ile fabrika kuran bir fabrika haline geldik. 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz 30 milyon Dolar ihracat rakamı ile bir önceki yıla göre ihracatımızı, son çeyrekte patlak veren global finansal krize rağmen, yüzde 87,5 oranında arttırmış olduk. Çalışmaları mıza aynı tempo ile devam ettiğimiz 2009 yılı Ocak ayındaki ihracat rakamımız ise 5,7 milyon dolar. Gün geçtikçe artan ürün ve hizmet kalitemiz ile müşterilerimize hızlı ve doğru çözümleri üreten bir firma olmaktaki heyecanımız katlanarak devam ediyor. Ancak 2009 yılının ne 2008 ne de daha önceki yıllar gibi geçmeyeceğ i aşikar. Tüm dünyada Ekim ayı itibariye baş gösteren kriz herkesin planlarını alt üst etti. Özellikle demir çelik sektöründeki emtia ve hurda fiyatları ndaki büyük düşüşler firmaları n yapmakta olduğu ve yapaca- ğı yatırımları ya durdurmasına yada ertelemesine sebep oldu. Dünyanın önde gelen demir çelik firmalarının hisseleri neredeyse yüzde 80’lere varan değer kayı plarına uğradı. Önümüzdeki kısa dönem pek parlak gözükmese de krizin hafiflemesi ve sona ermesi ile oluşacak demir çelik açığına cevap verecek firmaların özellikle bu dönemde işletmelerindeki revizyonları nı ve yatırımlarını devam ettiren firmalar olacağı kanısındayız. CVS Makine olarak imzaladığı- mız yeni anlaşmalar ve sürdürmekte olduğumuz projelerde gerçekleştireceğ imiz hassas planlama ve etkin üretim anlayışı ile krizden daha da güçlenerek çıkmayı umuyoruz. Yeni yatırımları mızı imzaladığımız anahtar teslimi haddehane projelerimiz ile de avantaja dönüştürmeyi hedeşiyoruz.  


HADDE VE DÖKÜM MAKİNELERİ
Ülkemiz hadde ve döküm makineleri ihracatı 2008 yılının ilk ayında 21 milyon 179 bin dolar olarak gerçekleşirken 2009 yılının aynı dönemine gelindi- ğinde ise yüzde 8,8 oranında azalış kaydederek 19 milyon 322 bin dolar olmuş. Hadde ve döküm makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğ inde ise Mısır’ın bu mal grubu içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz pazar olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak döneminde 621 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri yapılmışken yüzde 297,9 oranı nda artış kaydedilerek 2 milyon 471 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Mısır’ın ardı ndan en fazla hadde ve döküm makineleri ihracatı yaptı- ğımız ikinci ülke ise Almanya olmuş. Almanya’ya 2008 yılı- nın ilk ayında 1 milyon 51 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2009 yılının ilk ayına gelindiğinde ise yüzde 53 oranı nda değer artışı yakalanarak 1 milyon 608 bin dolar seviyesine ulaşılmış. Hadde ve döküm makinelerini ihracatımı- zın en fazla olduğu üçüncü ülke ise İran olmuş. İran’a 2008 yılının ilk ayında 139 bin dolar hadde ve döküm makineleri ihracatı gerçekleştiren firmaları mız 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 956,9 oranında ciddi bir değer artışı kaydederek bu mal grubu için ihracatımızı 1 milyon 474 bin dolara taşımış. Ülkeler bazında hadde ve döküm makineleri ihracatımızın en hızlı geliştiği yer Ege Ser best Bölgesi olurken, yüzde 956,9 oranında de değer artışı ile İran bu mal grubu için en hızlı artan ülke olmuş. İran’ın ardından ise hadde ve döküm makineleri ihracatımızın en hızlı şekilde yükseldiği ülkenin yüzde 918,9 Polonya olduğu görülüyor. 


Tarık Gursal
Silvan Dış Ticaret İhracat Sorumlusu 
Ekonomisi kapalı ülkeler krizden daha az etkilendi


Bu ayki ihracatımız çok düşük. Sadece 250 bin dolarlık bir satış yaptık ve bu hiç yeterli değil. Daha çok sipariş üzerine çalıştı- ğımız için bu rakamlar aslında daha önceki siparişlerin teslimi nedeniyle oluştu. 2009’un 2008’e göre çok daha olumsuz geçeceğini düşünüyorum. İlk yarı yılda bu olumsuz havanın etkilerini hissederiz. Şu anda ilk düşüşleri yaşıyoruz. İhracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler daha çok Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri. Yaşanan krizi bütün ülkeler etkilendi. Tabi ki Avrupa daha çok etkilenmiştir. Ekonomisi diğerlerine göre daha kapalı olan ülkeler daha az etkilendi. Suriye, Mısır gibi ülkeler rutin alımlarını sürdürüyor. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkeler krizden oldukça fazla etkilendi. Oralarda da düşüşler yaşandı. Genel olarak sektör satışları nda yaklaşık yüzde 50 oranı nda düşüş olduğunu söyleyebilirim. Bu sene sektörün Ocak ayı toplam ihracat rakamı 19 milyon 322 bin dolar, bu rakam geçtiğimiz dönemin aynı döneminde ise bu 21 milyon 179 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Sektör geçtiğimiz yıla göre yüzde 8,8’lik bir düşüş yaşadı.  


İNŞAAT VE MADENCİLİK MAKİNELERİ
Ülkemiz inşaat ve madencilik makineleri ihracatı da 2008’in ilk ayına göre bu yılın ilk ayında azalış gösteren mal grupları ndan biri. Geçtiğimiz yılın Ocak ayından 81 milyon 508 bin dolar olan inşaat ve madencilik makineleri ihracatımız 2009 yılının aynı dönemine gelindiğ inde 54 milyon 991 bin dolar seviyesine gerilemiş. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nı n birinci sırada yer aldığı görülüyor. Bu ülkeye 2008 yılı- nın ilk ayında 9 milyon 526 bin dolar değerinde inşaat ve madencilik makineleri ihracatı yapı lmışken 2009 yılının Ocak ayına gelindiğinde ise yüzde 0,6 oranında değer artışı yakalanarak 9 milyon 582 bin dolarlı k inşaat ve madencilik makineleri ihracatı yapılmış. Almanya’nı n ardında inşaat ve madencilik makineleri ihracatı- mızın en fazla olduğu ikinci ülkenin ise Libya olduğu görülüyor. Libya’ya 2008 yılının ilk ayında 3 milyon 148 bin dolar inşaat ve madencilik makineleri ihracatı yapan firmalarımız 2009 yılının ilk ayına gelindi- ğinde ise bu değeri yüzde 78,7 oranında artırarak 5 milyon 626 bin dolar seviyesine yükseltmişler. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise 2009 yı- lının Ocak dönemine göre Suudi Arabistan olmuş. Suudi Arabistan’a 2008 yılının ilk ayında 970 bin dolar inşaat ve madencilik makineleri ihracatı yapılırken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 329,6 oranında değer artışı ile 4 milyon 168 bin dolar seviyesine ulaşılmış. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımızın en hızlı oranda arttığı ülke yüzde 329’la Suudi Arabistan olurken, bu ülkeyi yüzde 236,1 değer artışı ile Cezayir takip etmiş. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak ayında 1 milyon 151 bin dolar inşaat ve madencilik makineleri ihracatı yapılırken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer 3 milyon 869 bin dolar olmuş. 

Umit Gullu
İnan Makine Muhasebe Sorumlusu 
2008 rakamları tutturabilmek bizim için yeterli

2009 yılı ilk ayı itibariyle ihracat rakamlarımızda bir düşüş var. Genel olarak sektörde de bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. Ocak ayı inşaat ve madencilik sektörü ihracatı 54 milyon 991 bin olarak gerçekleşti. Bu rakam geçtiğimizin yılın aynı döneminde ise 81 milyon 578 bin’di. Bu da ihracatta yaklaşık yüzde 32,5’lik bir düşüş demek oluyor. Özellikle ABD’de başlayan ve Avrupa’yı etkisi altına alan kriz firma olarak yüzde 40 dolayları nda bir düşüş yaşamamıza neden oldu. Ocak ayı ihracatımız 650 bin dolar. Bu rakam aslında genel havayı da yansıtıyor. Bu yıl da 2008’de tutturduğumuz rakamları tutturabilmek bizim için yeterli olacaktır. Ancak genel olarak yüzde 10-20 arası nda bir düşüş yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Eğer bu durum devam ederse de işçi çıkarma yoluna gitmek zorunda kalabiliriz. Zaten daha önce atıl durumda olan kapasiteyi çıkarmak zorunda kaldık. Sektörde hem yurt dışı hem yurt içi olmak üzere pek çok zorun var. Yurt dışında yaşanan ve etkilerini bizim de hissettiğimiz kriz malum. Ayrıca inşaat sektörünün son 3 yıl içinde yaşadığı durum sektörümüzü büyük oranda etkiledi.  


TEKSTİL VE KONFEKSİYON MAKİNELERİ
Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız da 2008 yılı ilk ayı ile 2009 yılı ilk ayı karşılaştı rması yapıldığında gerileme gösteren sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı mız 2008 yılının Ocak ayında 20 milyon 787 bin dolar olarak gerçekleşirken 2009 yılının Ocak ayına gelindiğinde ise değer bazında yüzde 36,4 oranı nda düşüş göstererek 13 milyon 226 bin dolar olarak gerçekleşmiş durumda. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Özbekistan’ı n ilk sırada yer aldığı görülüyor. Özbekistan’a 2008 yılının ilk ayında 190 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı yapan firmalarımız 2009 yılının aynı dönemine gelindi- ğinde ise yüzde 1.046 oranında yüksek bir değer artışı ile 2 milyon 184 bin dolar seviyesini yakalamışlar. Ancak Özbekistan harici ilk üç sırada yer alan ülkelere olan tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızın ise gerilediği görülüyor. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ih- racatı mızın en fazla olduğu ikinci ülke olan Hindistan’a 2008 yılının Ocak ayında 1 milyon 850 bin dolar tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı mız söz konusu iken 2009 yılı- nın aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 36,5 oranında de- ğer düşüşü yaşanarak 1 milyon 175 bin dolarlık bu mal grubu için ihracat yapılmış. Diğer taraftan ihracatımızın en fazla olduğ u üçüncü ülke olan Suri- ye’nin de düşüş eğilimde oldu- ğu görülüyor. Suriye’ye 2008 yılının ilk ayında 1 milyon 248 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı yapılmı şken 2009’un ilk ayına gelindiğ inde ise yüzde 7,8 oranında ihracatımızın azaldığı ve 1 milyon 150 bin dolar olduğu kaydedilmiş.  


Erdem Yıldız
Mersan Makine Mali Müşavir 
Umudumuz Hindistan fuarı

Ocak ayı ihracatımızın iyi oldu- ğunu söyleyemem. Geçen seneye göre düşüş yaşadık. Bu ay 2 çı- kış oldu biri 13 bin 800 Euro de ğerinde, diğeri ise 4 bin dolar. Bu sene beklentimiz hem yurt içi hem de yurt dışı fuarlardan alacağımız siparişlerde. Özellikle Hindistan ve Bangladeş’teki durumu fuarlara gittiğimizde daha net görme şansımız olacak. Sektörümüzün problemleri arasında kur dalgalanması nın doğurduğu sorunlar var. Aslında şu anda biraz daha iyi durum. İhracatta herkesin yaşadığı sorunları biz de yaşıyoruz. 27 kişiyi istihdam eden bir firmayız ve yaptığımız ihracat bu istihdamı sağlayacak bir rakam değil. Açıkçası şu andaki umudumuz Hindistan’da gerçekleşecek olan fuarda ve arından da Haziran’da Türkiye’deki fuar gelecek. Sektör olarak 2009 Ocak ayı ihracatımız ise 13 milyon 226 bin dolar, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki ihracat rakamı ise 20 milyon 787 bin dolar. Bu sene tekstil makineleri sektörü olarak yüzde 36,4’lük bir düşüş yaşadık.  


TURBİNLER VE TURBOJETLER  
Türbinler ve turbojetler ihracatı mız yükseliş gösteren sektörler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında 14 milyon 778 bin dolar olan türbinler ve turbojetler ihracatımız 2009 yılının ilk ayına gelindi- ğinde yüzde 18,3 oranında de- ğer artışı göstererek 17 milyon 476 bin dolar olmuş. Türbinler ve turbojetler ihracatı mız ülkeler bazında incelendi- ğinde ise ABD’nin ilk sırada yer aldığı görülüyor. ABD’ye 2008 yılın Ocak ayında 8 milyon 942 bin dolar türbinler ve turbojetler ihracatı yapan firmaları mızın 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde bu de- ğeri yüzde 25,3 oranında artı- rarak 11 milyon 202 bin dolar seviyesine çıkarmışlar. ABD’nin ardından en fazla türbinler ve turbojetler ihracatı yaptığız ikinci ülke ise Avusturya olmuş. Söz konusu ülkeye 2008 yılının ilk ayında 1 milyon 198 bin dolarlık türbinler ve turbojetler ihracatı gerçekleştirilirken 2009 yılının ilk ayına gelindiğinde ise yüzde 25 oranı nda artış kaydedilerek 1 milyon 498 bin dolarlık ihracat yapı lmış. Türbinler ve turbojetler ihracatımızın üçüncü en büyük pazarının ise İran olduğu görülüyor. 2008 yılının Ocak ayında İran’a 506 bin dolarlık türbinler ve turbojetler ihracatı yapan firmalarımız 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değeri yüzde 72,8 oranında yükseğe taşıyarak 874 bin dolar seviyesini yakalamışlar. Türbinler ve turbojetler ihracatı mızın en hızlı artış gösterdiği ülke ise Mısır’ın ardından Almanya olmuş. Almanya’ya 2008 yılının ilk ayında 91 bin dolar olan türbinler ve turbojetler ihracatımız 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 824 oranında artarak 874 bin dolar olmuş. Almanya’nı n ardında ise geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre bu yılın Ocak ayı karşılaştırması yapıldığı nda türbinler ve turbojetler ihracatımızın en hızlı yükseliş gösterdiği ülke yüzde 416,8 artı şla İtalya olmuş.  


Bulent Mujde
Hidrolift Makine Dış Ticaret Sorumlusu 
Hedeşerimizi tutturduk


Ocak ayı olmasına rağmen hedeşerimizi tutturduk. Ufak tefek iptaller olmasına rağmen aman aman büyük bir iptal yaşamadı k. Asıl sonuçları Mart ayından sonra alacağız. Her sene Mart ve Nisan döneminde hafif bir daralma yaşanır. Şu anda yaşanan daralma da normal karşı- lanmalı. Ocak ayı itibariyle ihracatta 450 bin Euro’yu bulduk. 2009 yılında 20082in tekrar etmesi bizim iyimser bir tablo olur. 2008 yılında ihracatımız son 5-6 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 2008 yılı toplam ihraca- tımız 10 milyon doları aştı. Belçika, Hollanda, Almanya, İtalya, Avusturya, Mısır, Lübnan, Finlandiya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. En yoğun çalıştığımız müşterilerimizden biri Hollanda. Bundan bir kaç sene OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nden bir toplantıya katılmıştım. Orada Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran çok güzel bir konuşma yapmıştı ve “Arkadaşlar makine sektörü olarak toparlanmazsak yerle yeksan olaca- ğız. Çin, Hindistan, Rusya geliyor. Avrupa pazarını kaybettiğimiz anda bir hiç olacağız” dedi. Şimdi gelinen noktaya bakıldı- ğında Dalgakıran’ın dediği noktaya geldik ve kriz var. Makine sektörü krizi 2000’li yıllatın başı ndan beri geliyorum diyordu. Aile firmaları yatırımlarının yeni sermayeye dönüştüremedi. Firmalar rekabetçi fiyatlar veremediler ya da çok yüksek fiyatlar verildi. Bürokrasi ise en büyük sıkıntı. Hükümetin sağlaması gereken destekler yerine getirilmiyor ya da yerine getirilse bile efektif fayda sağlanamıyor.  


YUK KALDIRMA, TAŞIMA VE İSTİŞEME MAKİNELER   Yük kaldırma, taşıma ve istişeme makineleri ihracatımızda 2008 yılının ilk ayına göre 2009 yılının aynı dönemine göre karşılaştırma yapıldığında gerileme gösteren sektörler arasında yer alıyor. Ülkemiz yük kaldı rma, taşıma ve istişeme makineleri ihracatımız 2008 yılının Ocak ayında 12 milyon 767 bin dolar iken 2009 yılının Ocak ayına gelindiğine ise yüzde 8,3 oranında değer düşüşü göstererek 11 milyon 714 bin dolar olmuş. Yük kaldırma, taşıma ve istişeme makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Cezayir’in en büyük pazarı- mız olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının ilk ayında 421 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren yük kaldırma, taşıma ve istişeme makineleri firmalarımız 2009 yılının ilk ayı- na gelindiğinde ise bu değeri yüzde 107,6 oranında artırarak 875 bin dolar seviyesine yükseltmişler. Cezayir’in ardından yük kaldırma, taşıma ve istişeme makineleri ihracatımızın en fazla olduğu ikinci ülke ise Almanya. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak ayında 282 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istişe- me makineleri ihracatımız söz konusu iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 188,2 oranında yükseliş ile 814 bin dolarlık ihracat yapı lmış. Bu mal grubunda en fazla ihracat yaptığımız üçüncü ülke ise Suudi Arabistan olmuş. Suudi Arabistan’a geçti- ğimiz yılın Ocak ayında 613 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istişeme makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2009 yılı- nın Ocak ayına gelindiğinde ise yüzde 17,3 artışla 720 bin dolarlık ihracat rakamına ulaşı lmış. Ülkemiz yük kaldırma, taşıma ve istişeme makineleri ihracatımızın en hızlı şekilde artış gösterdiği ülke ise Hollanda. Bu ülkeye 2008 yılının ilk ayında 52 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istişeme makineleri ihracatı söz konusu iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 1.026 artışla 589 bin dolarlık ihracat yapılmış.Huseyin Sakallı
Altınbilek Makine Muhasebe Sorumlusu 
Herkes gibi biz de beklemedeyiz

Firma olarak daha çok sipariş üzerine çalışıyoruz. Bu nedenle de satışlarımız devam ediyor Krizden daha önce verilmiş siparişleri hazırlıyoruz. Ocak ayından sadece 120 bin euro değerinde bir makinenin teslimini gerçekleştirdik. Açıkçası şu anda bizde herkes gibi beklemedeyiz. 2009 sektör için olduğu kadar bizim için biraz sıkıntılı geçecek gibi gözüküyor. Çünkü biz büyük tesisler üretiyoruz ve kriz dönemlerinde ilk olarak yatırım giderleri kısılır. Şu anda daha çok Nijerya, Sudan, Fas, Malezya gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Yıl boyu için konuşursak eğer genel olarak elimizde tam olarak sipariş olduğunu söyleyemem. Yük kaldırma ve taşıma sektörü olarak ise 2009 Ocak ayında 11 milyon 714 bin dolarlık ihracat yaptık. Bu rakam geçtiğimiz dönemin Ocak ayında ise 12 milyon 767 bin dolardı. Sonuç olarak sektörün ihracatında yüzde 8,3’lük bir düşüş olduğu gözlemleniyor.