ALMAN MAKİNE VE TESİS BİRLİĞİNİN (VDMA) NİSAN AYINDA YAYIMLADIĞI BİR RAPOR, MAKİNE VE TESİS MÜHENDİSLİĞİNİN, AB İMALAT SEKTÖRÜ KATMA DEĞERİNİN YÜZDE 12’SİNİ OLUŞTURDUĞUNU ORTAYA KOYUYOR. RAPORA GÖRE ALMANYA, AB MAKİNE SEKTÖRÜNDEKİ KATMA DEĞERİN NEREDEYSE YARISINI TEK BAŞINA ÜSTLENİRKEN, AB ORTALAMASI YÜZDE 34,2 OLARAK ÖLÇÜLEN KATMA DEĞER ORANI ALMANYA’DA YÜZDE 38,1’E YÜKSELMİŞ DURUMDA.

Rapora göre, AB makine sektöründe şirketlerin yüzde 98’ini KOBİ’ler oluşturuyor. Makine sektörünün yarattığı istihdam ise 3 milyon olarak tespit edilmiş durumda. Avrupa imalat sektörünü sırtlamaya devam eden Almanya’nın makine sektörü istihdamındaki payı ise yüzde 43’e ulaşıyor. VDMA’nın hazırladığı rapor, salgın gündemine yönelik veriler de içeriyor. Avrupa makine sektörünün 2020 yılında salgın etkisiyle büyük bir durgunluğa girdiğinin altını çizen raporda, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) geçici rakamlarına göre 27 AB ülkesindeki üretimin reel olarak yaklaşık yüzde 13 azaldığı vurgulanıyor. Bu; üretimde yüzde 27 düşüşün yaşandığı 2009 yılı mali krizinden bu yana görülen en keskin düşüş olarak dikkat çekerken, AB’de üretimi en az düşen ülkelerse Hollanda, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan olarak sıralanıyor. Diğer yandan, salgınının makine sektörü üzerindeki derin etkisi, kapasite kullanım oranına da yansıyor. 2020 yılı yazında AB’de makine sektörünün ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 73’e düşerken, bu rakam 2009 yılı krizinden bu yana görülen en düşük seviyeyi oluşturuyor. Bu yılın ilk çeyreğinde AB makine sektörü ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 78’e yükselse de halen 2008-2020 yılları ortalaması olan yüzde 81’in gerisinde bulunuyor. Diğer yandan, Avrupa Patent Ofisi verilerine göre, geçtiğimiz yıl makine mühendisliği alanında 39.270 patent başvurusu gerçekleşirken, bu başvuruların yüzde 21’i Almanya kaynaklı. 2010 yılı ile kıyaslandığında patent başvuru oranının yüzde 27 artmış olması dikkat çekerken, Çin’in makine mühendisliği alanındaki patent başvuru sayısı 2010 yılından bu yana beş kat artmış olsa da hâlâ düşük seviyede ilerliyor. Son olarak, rapor, AB’de gerçekleşen makine sektörü cirolarına yönelik veriler de içeriyor. Buna göre, geçtiğimiz yıl Almanya’da makine ve ekipman siparişlerinin 2019 yılına göre yüzde 11 düşerken, yurt içi siparişler yüzde 6, yurt dışından siparişler ise yüzde 13 azalmış. Yine, 2020 yılında dünya geneli makine ve teçhizat cirosu tahmini değeri 2,5 trilyon euro olarak belirlenirken, makine ve teçhizat cirosu salgın öncesine göre euro bazında yüzde 5 gerilemiş durumda. Aynı dönemde Çin, önceki yıllarda olduğu gibi 924 milyar euro ciroyla ülke sıralamasında ilk sırada yer almaya devam ederken, ilk 10 üretici ülke arasında kriz öncesi seviyesini aşan tek ülke olmasıyla da dikkat çekiyor. Nominal olarak neredeyse yüzde 13’lük ciro düşüşüne rağmen Almanya ise 271 milyar euroluk tahmini satışlarla üçüncü en büyük makine üreticisi konumunu koruyor. Özetle, salgın Avrupalı makine ve teçhizat üreticileri için ciddi ihracat kayıplarına yol açmış durumda. Eurostat verilerine göre; 2020 yılında AB ülkeleri 460 milyar euro değerinde makine ve teçhizat ihraç ederken, 307 milyar euro değerinde makine ve teçhizat ithal etmiş. Bu veriler, 2019 yılına göre ihracatta yüzde 9,7, ithalatta ise yüzde 9,4’lük bir kayıp anlamına geliyor. Bununla birlikte, makine alt sektörleri salgından aynı oranda etkilenmemiş gözüküyor. Örneğin; takım tezgâhları ihracatı yüzde 25,7 düşerken, tarım makineleri ihracatı 2019 yılıyla aynı seviyede gerçekleşmiş durumda.